STL:s miljö- och kvalitetsarbete

Vi på STL eftersträvar en bra kvalitet på såväl våra produkter som processerna kring vad tillverkningen och leverans innebär. Det gör att vi arbetar för att ha seriösa aktörer och samarbetspartners i vårt nätverk. Vi försöker också dra vårt strå till stacken vad det gäller miljöpåverkan och där tror vi att alla kan hjälpas åt för att bidra till en bättre miljö. Vi försöker efterleva detta genom att sträva efter att våra leverantörer av produktillverkning erhåller de krav som ställs inom miljö- och kvalitetscertifiering, ISO 14001 och ISO 9001. De flesta av våra leverantörers produkttillverkning sker under dessa certifikats reglemente. Dessutom arbetar vi kontinuerligt för att miljömärka våra produkter eller att produkterna håller sig till dokumenterade miljökrav. Utöver detta arbetar STL också med hur vi som konsumenter och företag kan minska förbrukningen och oönskad överkonsumtion av exempelvis tvättmedel och rengöringsmedel. Denna målbild tas med såväl i vår utformning av våra produkter som i vår kommunikation med kund.

Vi på STL har också som mål att själva kontinuerligt bidra med förbättringar och effektiviseringar för att våra kunder ska uppleva att det är enkelt att handla hos oss och att använda våra produkter. Vidare är vårt mål att förse konsumenter med tillförlitliga och effektiva lösningar för att tillgodose era behov av förbrukningsmaterial, stödsystem och övriga tjänster, detta gäller både privatkunder som företagskunder och såväl inom offentlig sektor som för privat verksamhet.

Miljömärkningar

Svanen och EU-blomman

Många av Estells produkter är miljömärkta enligt Svanen eller EU-blomman. Svanen är Nordens officiella miljömärke medan EU-blomman är den gemensamma miljömärkningen inom EU. Dess funktion är att hjälpa konsumenter att kunna identifiera miljövänliga produkter på marknaden.

För att bli godkända för dessa miljömärken gör Miljömärkning Sverige en analys på produktens miljöpåverkan under dess livscykel. I den analysen undersöks varans miljöpåverkan ”…från råvara till avfall” och innebär att innehållet, framställningsprocessen och hur förbrukad vara hanteras undersöks.

Källa: http://www.svanen.se/Om-oss/Vara-miljomarkningar/

Svanen EU Blomman

Alla kan göra något…

Utöver våra önskemål på miljö- och kvalitetscertifikat och våra miljömärkningar vill vi även tänka ur ett något bredare perspektiv hur vi kan minska våra miljöutsläpp som är relaterade till vår verksamhet. På STL tror vi att vi alla kan hjälpas åt att bidra till en bättre miljö, därav är ett mål hos oss att i möjligaste mån sänka doseringen och samtidigt underlätta för konsumenten att hitta en korrekt dosering. En korrekt dosering sparar både på miljön och i konsumenternas plånböcker. Vi tror att vi kan sänka doseringen hos både företag och privatpersoner och genom att kontinuerligt kommunicera detta i samtal och kontakt med kund tror vi att vi kan väcka frågan. Dessutom har vi på STL i enlighet med det målet utvecklat produkter som underlättar för konsumenten att dosera rätt och därigenom minska dess förbrukning. Där har våra tvättabletter och disktabletter en viktig roll och ger en mer korrekt dosering och samtidigt en mer smidig dosering. Vi arbetar också med doseringsverktyg som kan användas bland annat för rengöringsmedel, flytande tvättmedel och för sköljmedel.

Miljön är viktigt för oss, därför ser vi till hela kedjan, från tillverkning och färdig produkt till hur varan levereras till slutkund. STL:s egna produkter är tillverkade i Norden, vilket ger fördelen med kortare och färre transporter tills produkt når slutkund.

Estells produkter är ej testat på djur och vi är anslutna till FTI.

Estell – Enkelt-rent-effektivt.